مثلث پانزدهم: اگر ادعا کنم به من تجاوز شده احتمالا همه بهم میخندن

June 29, 2020 @ 4:00 pm

داستان آرمان, راوی 40 ساله ای که تجاوز و آزارجنسی رو ابتدا در کودکی و بعدها در 30 سالگی تجربه کرده و آسیب این اتفاقات حتی تا به امروز در زندگیش قابل لمسه.

* لینک آپارات مجموعه یک پیشنهاد سادهhttps://www.aparat.com/pishnahad_sade

*لینک آپارات مجموعه خردجنسی: https://www.aparat.com/kheradjensi

*Email:radiomosalas.podcast@gmail.com

*Telegram Channel: https://t.me/radiomosalas

*Telegram ID: @RMosalas

*Instagram: https://www.instagram.com/radiomosalas.podcast/

*Twitter: https://twitter.com/RMosalas

*MUSICS:1.Laurent Perez Del Mar - Les voiles  2.Mosalas - Pallett

Share | Download(Loading)
رادیو مثلث - Radio Mosalas
Loading Downloads
36Episodes

Following

Followers

Podbean App

Play this podcast on Podbean App