مثلث چهاردهم: توی همون کلاسی که بودیم به من تجاوز کرد

June 14, 2020 @ 10:32 am

داستان راوی 23 ساله ای که تجاوز و آزارجنسی رو به طرق مختلف و از طرف آدم های مختلف توی زندگیش تجربه کرده و تاثیر این اتفاقات به شدت روی مسیر زندگیش موثر بوده

*Email:radiomosalas.podcast@gmail.com

*Telegram Channel: https://t.me/radiomosalas

*Telegram ID: @RMosalas

*Instagram: https://www.instagram.com/radiomosalas.podcast/

*Twitter: https://twitter.com/RMosalas

*MUSICS:1.Laurent Perez Del Mar - Les voiles 2. Touch - Ghostly kisses 3. Olafur Arnalds Ft. Arnуr Dan - So Close 4 .Mosalas - Pallett

Share | Download(Loading)
رادیو مثلث - Radio Mosalas
Loading Downloads
36Episodes

Following

Followers

Podbean App

Play this podcast on Podbean App