13- مثلث سیزدهم: نمی تونستم جلوشو بگیرم چون دختر بود

May 31, 2020 @ 3:09 am

داستان راوی  23 ساله ای که آزار جنسی رو با دو نفر در سن و موقعیت های متفاوت تجربه کرده

*این اپیزود با یاد تمام قربانیان قتل های ناموسی تولید و منتشر شده است*

*Email: radiomosalas.podcast@gmail.com

*Telegram Channel: https://t.me/radiomosalas

*Telegram ID: @RMosalas

*Instagram: https://www.instagram.com/radiomosalas.podcast/

*Twitter: https://twitter.com/RMosalas

*MUSICS: 1.Laurent Perez Del Mar - Les voiles 2. Ingooneh - Shahin Najafi 3.Angus & Julia Stone - Draw Your Swords 4.Mosalas - Pallett

Share | Download(Loading)
رادیو مثلث - Radio Mosalas
Loading Downloads
44Episodes

Following

Followers

Podbean App

Play this podcast on Podbean App