مثلث هشتم: خانوادم میخوان من رو پاک کنن

April 22, 2020 @ 2:07 am

  داستان راوی 33 ساله ای که دوازده سال پیش مورد آزار و اذیت جنسی قراره گرفته و تاثیر اتفاق های گذشته همچنان توی زندگیش قابل لمس و مشاهده است
*Email: radiomosalas.podast@gmail.com 

*Telegram: https://t.me/radiomosalas 

*Telegram ID: @RMosalas

*Instagram: https://www.instagram.com/radiomosalas.podcast/ 

*Twitter: https://twitter.com/RMosalas 

 *MUSICS:1.Laurent Perez Del Mar - Les voiles 2.Arm your eyes - AaRON 3.Broke Glass - Fobee 4.Hey Now - London Grammar 5.Mosalas - Pallett

Share | Download(Loading)
رادیو مثلث - Radio Mosalas
Loading Downloads
36Episodes

Following

Followers

Podbean App

Play this podcast on Podbean App