27- مثلث بیست و سوم: با پای خودم رفتم

January 24, 2021 @ 12:46 pm

.داستان راوی 20 ساله ای که توسط یکی از دوستان خود مورد تجاوز جنسی قرار میگیره

 

*لینک حمایت مالی از رادیو مثلث: https://hamibash.com/radiomosalas.podcast

 

 وبسایت شبکه اطلاع رسانی ایدز و بیماری های آمیزشی: www.hivsti.com

 

*Email: radiomosalas.podcast@gmail.com

*Telegram Channel: https://t.me/radiomosalas

*Telegram ID: @RMosalas

*Instagram: https://www.instagram.com/radiomosalas.podcast/

*Twitter: https://twitter.com/RMosalas

*MUSICS: 1.Laurent Perez Del Mar - Les voiles  2.Rob Costlow - Lost Or Found 3.Insight 4.Mosalas - Pallett

 

Share | Download(Loading)
رادیو مثلث - Radio Mosalas
Loading Downloads
44Episodes

Following

Followers

Podbean App

Play this podcast on Podbean App