34- مثلث بیست و هفتم: از بریدن بدنم آرامش میگرفتم

September 20, 2021 @ 10:00 am

داستان راوی 35 ساله ای که توی مقاطع مختلف از کودکی تا بزرگسالی آزارجنسی و روحی رو به طرق مختلف  و از سمت افراد مختلف تجربه کرده

 

*لینک حمایت مالی از رادیو مثلث: https://hamibash.com/radiomosalas.podcast

 

*Email: radiomosalas.podcast@gmail.com

*Telegram Channel: https://t.me/radiomosalas

*Telegram ID: @RMosalas

*Instagram: https://www.instagram.com/radiomosalas.podcast/

*Twitter: https://twitter.com/RMosalas

*MUSICS: 1.Laurent Perez Del Mar - Les voiles  2.Arm your eyes 3.Royksopp feat. Jamie Irrepressible - Here She Comes Again The Inevitable End 4.Mosalas - Pallett

 

Share | Download(Loading)
رادیو مثلث - Radio Mosalas
Loading Downloads
42Episodes

Following

Followers

Podbean App

Play this podcast on Podbean App