19- مثلث هفدهم: من با این تنهایی چه کار می‌کردم؟

August 9, 2020 @ 10:00 am

داستان راوی 22 ساله‌ای که در سنین مختلف آزارهای جنسی متنوع رو تجربه کرده  و  رد این آزارهادر آزار و روابط بعدی هم دیده میشه 

*Email:radiomosalas.podcast@gmail.com

*Telegram Channel: https://t.me/radiomosalas

*Telegram ID: @RMosalas

*Instagram: https://www.instagram.com/radiomosalas.podcast/

*Twitter: https://twitter.com/RMosalas

*MUSICS:1.Laurent Perez Del Mar - Les voiles  2. Medicine - Daughter  3.Until It Falls Apart - Glimpse ft  Madi Larson 4.Orange Blossom - Ya Sidi 5.Mosalas - Pallett

Share | Download(Loading)
رادیو مثلث - Radio Mosalas
Loading Downloads
44Episodes

Following

Followers

Podbean App

Play this podcast on Podbean App