10- مثلث دهم: شیشه ای که شکست رو من نشکسته بودم

May 2, 2020 @ 1:31 am

داستان راوی 30ساله ای که آزارجنسی رو به شکل های متنوع در کودکی و نوجوانی تجربه کردن

*Email:radiomosalas.podcast@gmail.com

*Telegram: https://t.me/radiomosalas

*Telegram ID: @RMosalas

*Instagram: https://www.instagram.com/radiomosalas.podcast/

*Twitter: https://twitter.com/RMosalas

*MUSICS:1.Laurent Perez Del Mar - Les voiles 2.Max Richter - The Leftovers 3.Angus & Julia Stone-Draw Your Swords  4.Mosalas - Pallett

Share | Download(Loading)
رادیو مثلث - Radio Mosalas
Loading Downloads
44Episodes

Following

Followers

Podbean App

Play this podcast on Podbean App