میان مثلثی اول: مهمترین چیز آگاهیه

July 11, 2020 @ 10:38 am

با مهمان این اپیزود بهمن مختاری، روانشناس بالینی و سکس تراپیست، درباره‌ی مسائلی حول محور سکس تراپی، تجاوز و غیره صحبت کردیم .

*Email:radiomosalas.podcast@gmail.com

*Telegram Channel: https://t.me/radiomosalas

*Telegram ID: @RMosalas

*Instagram: https://www.instagram.com/radiomosalas.podcast/

*Twitter: https://twitter.com/RMosalas

*MUSICS:1.Laurent Perez Del Mar - Les voiles 2.Astrud Gilberto & Rjd2 - The Gentle Rain 3.Old Now - Rosemary & Garlic

Share | Download(Loading)
رادیو مثلث - Radio Mosalas
Loading Downloads
36Episodes

Following

Followers

Podbean App

Play this podcast on Podbean App