31- میان مثلثی چهارم: اختلال استرس پس از سانحه

June 7, 2021 @ 10:00 am

توی این قسمت در مورد اختلال استرس پس از سانحه یا همون پی تی اس دی صحبت کردیم

اینکه چه اتفاقی توی مغز میفته که این اختلال رو به وجود میاره, علائم پدید اومدنش و راه حل های مهارش چه چیزهایی هستن.

در ادامه صحبت های آرمان و سمانه رو میشنویم که اختلال استرس پس از سانحه رو تجربه کردند

 

*لینک حمایت مالی از رادیو مثلث: https://hamibash.com/radiomosalas.podcast

 

*Email: radiomosalas.podcast@gmail.com

*Telegram Channel: https://t.me/radiomosalas

*Telegram ID: @RMosalas

*Instagram: https://www.instagram.com/radiomosalas.podcast/

*Twitter: https://twitter.com/RMosalas

*MUSICS:1.Laurent Perez Del Mar - Les voiles 

 

لینک منابع:

1. What Is Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)? Can I Have It If I’ve Never Been to War? (webmd.com)

2.What Exactly Does PTSD Do to the Brain? (verywellmind.com)

3.What Is Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)? Can I Have It If I’ve Never Been to War? (webmd.com)

4.What Are the Stages of PTSD? | Pyramid Family Behavioral Healthcare (pyramidfbh.com)

Share | Download(Loading)
رادیو مثلث - Radio Mosalas
Loading Downloads
44Episodes

Following

Followers

Podbean App

Play this podcast on Podbean App