26- میان مثلثی سوم: همه چیز از خانواده شروع میشه

December 29, 2020 @ 10:00 am

با مهمان این اپیزود, آقای دکتر حمید سالاری, درمورد جنبه های مختلف بحث تجاوز و آزارجنسی در کودکان و نوجوانان و مسائلی که دونستنشون برای خانواده ها واجبه صحبت کردیم

 

*لینک حمایت مالی از رادیو مثلث: https://hamibash.com/radiomosalas.podcast

 

*Email: radiomosalas.podcast@gmail.com

*Telegram Channel: https://t.me/radiomosalas

*Telegram ID: @RMosalas

*Instagram: https://www.instagram.com/radiomosalas.podcast/

*Twitter: https://twitter.com/RMosalas

*MUSICS:1.Laurent Perez Del Mar - Les voiles 2.Sea Wolf - You're A Wolf 

Share | Download(Loading)
رادیو مثلث - Radio Mosalas
Loading Downloads
44Episodes

Following

Followers

Podbean App

Play this podcast on Podbean App