آزارهای خیابانی - قسمت اول

June 6, 2020 @ 10:56 am

توی این قسمت قراره در مورد عبارت آزارخیابانی, یه سری از تجربیات ارسالی شما, و نهایتا دوتا داستان جذاب از تاثیر حمایت خانواده روی رشد  فردی نسبت به واکنش نشون دادن در برابر هر نوع خشونت و آزار جنسی بشنویم 

*Email: radiomosalas.podcast@gmail.com

*Telegram Channel: https://t.me/radiomosalas

*Telegram ID: @RMosalas

*Instagram: https://www.instagram.com/radiomosalas.podcast/

*Twitter: https://twitter.com/RMosalas

*MUSICS: 1. Tankwa Town - Oliver Koletzki  2.Hey Now - London Grammar 3.Until It Falls Apart - Glimpse ft Madi Larson

Share | Download(Loading)
رادیو مثلث - Radio Mosalas
Loading Downloads
36Episodes

Following

Followers

Podbean App

Play this podcast on Podbean App